ANADOLU’DA HALK TAKVİMİ VE HALK METEOROLOJİSİ

Kültür, bir insan topluluğunu  “Millet” yapan en önemli öğedir.  Kültürel değerlere sahip çıkmak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak ise, vazgeçilemez bir gerekliliktir.
Kültür ana başlığından aşağılara inildiğinde karşılaşılacak olan, halk kültürü ve onun ayrıntılarından olan  “Halk Takvimi ve Halk Meteorolojisi” kavramlarına da bu bilinçle yaklaşılması gerekmektedir.
Takvim yapraklarından hatırlanan bir tanımlamanın merak edilmesi ile başlayan bu çalışma da; kültürel değerlere sahip çıkmak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak bilincin benimsenmesi ve benimsetilmesi bakımından önem taşımaktadır.
Bu bilinçle, hangi konu olursa olsun, tüme vararak incelenmesi insanı her zaman sağlıklı sonuçlara ulaştıracak, anlatma-anlaşılma ve neden-sonuç ilişkisi kurma kolaylığı sağlayacaktır.

Yapılan ve yaşanan her şeyden bir sonuç çıkarılması vazgeçilmez bir gerekliliktir. Bu çalışmada da çıkarılan sonuçlar aşağıya sıralanmıştır.

1.

2.

3.

15.   Anadolu’nun çeşitli yerleşim birimlerindeki “Halk Takvimi” ile ilgili inanma ve uygulamalarla anlatılan efsanelerde bazı ayrıntılar dışında büyük benzerlikler görülmekte olup, ortak bir halk takvimi oluşturmaya dahi imkân vermektedir. Bu sonucu desteklemek amacıyla örnek bir  “Anadolu Halk Takvimi” oluşturulmuştur. (EK-1)

“VEREN Ergün-Yazılı Kaynaklarda Anadoluda Halk takvimi ve Halk Meteorolojisi-Türkerler Kitap Kırt.Ltd.Şti.-Ankara 2009”

Sombahar

Next Post

Naftalin Kokulu Yüzler ve Yürekler

Sal Haz 1 , 2010
İnsanın hayatında köşe taşları vardır. İnsan bu günlere gelip, geriye baktığında o köşe taşları ile hayatının nasıl şekillenip, yaşandığını görür. Çocukluk dönemi, okul dönemi, sevdalar, askerlik, işe başlama, evlilik, ilk çocuğun doğması birer köşe taşıdır. Hepsi önemli ve birbirlerini bütünleyicidir de, okul dönemi bir başkadır. Bu dönemden de lise yılları […]