Bilim ve Teknoloji Haftası Kutlamaları

Bilim ve teknoloji yaşamdırYaşamın temelini oluşturan gelişme faktörü, bilim ve teknolojideki ivmeyle doğru orantılıdır. Bilime ve teknolojiye duyarsız kalan toplulukların gelişmişlik kavramıyla ilgisi olamaz. Hemen tüm ana bilim dalının her evresi insanı ilgilendirir. Ekonomik, sosyal tüm gereksinimlerin karşılanmasında bilim ve teknoloji araçtır.

Bilim ve teknolojik gelişmelerin bu vurgulayıcı niteliğine sanatçıların duyarsız kalması mümkün müdür? Bir çok bilim kurgu ile sinema sanatı, sayısız şiir, roman, deneme ve inceleme yazısıyla edebiyat, resim ve heykel başta olmak üzere tüm sanat dalları yakın ilgi gösterir bilime.

Bilim ve Teknolojiyle İlgili Şiirler

Bilim bilmekten öte yaşamaktır doğayı
Anlamaktır sanatı ve toplumu
Çocukları sevmektir, çevreyi kucaklamaktır
Yaşamı uzatmaktır bilim.

Onur Genç Ada

BİLİM VE TEKNOLOJİ
Bilim, bilgi pınarım
Teknolojiyle varım
Çağı yakalayarak
İnsanlığa sunarım

Teknikle çalışalım
Zamanla yarışalım
İstençle ve coşkuyla
Zirvede buluşalım


Muhsin Durucan

Sombahar