CİN ALİ HİKAYE KİTAPLARINDA METİN, KONU, RESİM

Uzm. Devrim KOÇER
*Uzm. Devrim KOÇER, MEB Keçiören Kardelen Anaokulu, devrimkocer@gmail.com. ORCID ID: 0000-0003-0376-7971


ÖZ

Rasim KAYGUSUZ  tarafından yazılıp, Selçuk Seğmen tarafından resimlenen Cin Ali hikaye kitapları Cin Ali adında çöp adam bir karakterin yaşadığı olayları temel alarak, çocukların okuma yazmayı kolayca öğrenmeleri için yazılmıştır. Cin Ali hikaye kitapları 13×15 cm ebatlarında, sarı renk kağıda basılı Cin Ali’nin Atı, Cin Ali’nin Topu, Cin Ali’nin Topacı, Cin Ali’nin Karagözlü Kuzusu, Cin Ali’nin Oyuncakları, Cin Ali Okula Başlıyor, Cin Ali Okulda, Cin Ali Çocuk Bahçesinde, Cin Ali ile Berber Fil, Cin Ali Kır Gezisinde olmak üzere 10 kitaptan oluşmaktadır. Kitaplarda 1968 yılında Türkiye’de bir orta sınıfa mensup bir ailenin çocuğunun günlük yaşantısı kısa cümleler anlatılmaya çalışılmıştır. Çocuğun çevresindeki nesnelerin okunması ve yazımı verilmiştir. Cin Ali kitapları Çözümleme Yöntemi kullanarak okuma ve yazma öğretimine yardımcı olmayı amaçlamıştır ki bu yöntem Türkiye’de 1948 yılından 2005-2006 öğretim yılına kadar kullanılmıştır. Bu makalede Cin Ali hikaye kitaplarında kullanılan metin, konu ve resimleme tekniği incelenmiştir.

Anahtar sözcükler: Cin Ali hikaye kitapları, metin, konu, çöp adam, okuma-yazma öğretimi, çözümleme yöntemi

Abstract

The story book of Cin Ali series, written by Rasim KAYGUSUZ and illustrated by SelçukSeğmen, is based upon adventures of a wooden stickfigure named Cin Ali. These books aimed to assist children to learn reading and writing in Turkish. Thebook series consists of 10 books, each is in13*15 cm dimensions and printed on yellow colored papers. Titles are as follows: Cin Ali’shorse, Cin Ali’s ball, Cin Ali’sspinning top , Cin Ali’s black-eyed lamb,Cin Ali’s toys,Cin Ali starts school, Cin Ali is in school,Cin Ali is in play garden, Cin Ali and barber elephant,andCin Ali is in country trip. Daily life activities of a middle-class kid of Turkish society in 1968 is storied with short sentences in the books. The text,covering everydayobjects that Cin Ali interacts with, helps children learn how to read and write names of those objects. Cin Ali books employ analysismethod of teaching how to read and write which was the main method of teaching Turkish in Turkey between the period of 1948 and 2006. This article examines illustration techniques, text and topics used in Cin Ali books.

Keywords: Cin Ali storybooks, text, topic, stickfigure,teachingreadingandwriting, analysismethod

 Extendedsummary

Reading skill is one of the most important skills that children must develop when they start primary school. To help children develop reading skill, many story books are on the market. One of such book series, titled Cin Ali story books, was written by Rasim KAYGUSUZ and illustrated by SelçukSeğmen in 1968. The book series consists of 10 books, each is in 13*15 cm dimensions and printed on straw papers. Titles are as follows: Cin Ali’s horse, Cin Ali’s ball, Cin Ali’s spinning top, Cin Ali’s black-eyed lamb, Cin Ali’s toys, Cin Ali starts school, Cin Ali is in school, Cin Ali is in play garden, Cin Ali and barber elephant, and Cin Ali is in country trip.

In order to help children develop reading and writing skills, along with phonemic teaching method (phonemic card method), first grade teachers are expected to get students to read the titles Cin Ali’s horse, Cin Ali’s ball, and Cin Ali’s spinning top. The first book of the series, Cin Ali’s horse, uses short sentences in large fonts, and uses double space between lines. Although consistent formatting is necessary in the first a couple of books of a series, text formatting of the first Cin Ali book is not used in the second and third books of the series, Cin Ali’s ball, and Cin Ali’s spinning top.

At the end of each book, the following recommendation is presented to teachers and parents: “Cin Ali book collection is in a series and ordered from easy to difficult to read. The books avoid words difficult to read for children and use words familiar to children so that they can develop reading skill by repetition. For that reason, get children to read the books in order.”

Along with Cin Ali, the object of the first book was a horse because it is a word with single syllable, beginning with the first letter of Turkish alphabet (horse means At in Turkish), and names an animal familiar to children.Children of 1960s may dream of having a horse, and planning of riding a horse in their streets. It may be one of the fantasies of children in these days. The first book of Cin Ali reflects such dreams of children.

Cin Ali, called stick man, and other figures in the books are pictured as lines in black pencils. Its author and illustrator used only skirt to show the difference between female and male. Besides, they used longer and thicker lines to differentiate adults from children.

Cin Ali’s hat differentiates him from his friends, each object is represented with line drawings, there is no color in figures, only black color is used in the books, however covers of all the books are colored: human faces, objects and background of objects are colored. The reason for these is that colored books were very expensive in 1960s and many parents could not afford to buy colored books for their children. The papers used for printing Cin Ali books were also the cheapest straw papers in those days.

Cin Ali books are used for both reading and writing skill development, and this dual objective of the books make them different from other books aiming to develop only reading skill. The books were officially examined by Ministry of National Education in 1973 and recommended to primary schoolers (notifications magazine number 1738). However, it may be observed that illustration of Cin Ali books often neglects physical reality.

Giriş 

Okuma becerisi 7 yaş çocuğunun kazanması gereken en önemli becerilerden birisidir. Okuma becerisini kazandırmak için piyasada bir çok okuma kitabı bulunmaktadır. Bunlardan birisi olan Rasim KAYGUSUZ tarafından 1968 yılında yazılıp çizilen Cin Ali hikaye kitaplarıdır.

Kaygusuz’un 1989 yılında ölümünden sonra Cin Ali, çizer Mustafa DELİOĞLU tarafından renklendirildi. Bu arada 12 tanede taklidi piyasaya sürüldü (Öktener, 2001:4).

Rasim KAYGUSUZ tarafından yazılan ve Selçuk SEYMEN tarafından resimlenen Cin Ali hikaye kitapları 13×15 edatlarında, sarı renk kağıda basılı 10 kitaptan oluşmaktadır. Bunlar sırası ile Cin Ali’nin Atı, Cin Ali’nin Topu, Cin Ali’nin Topacı, Cin Ali’nin Karagözlü Kuzusu, Cin Ali’nin Oyuncakları, Cin Ali Okula Başlıyor, Cin Ali Okulda, Cin Ali Çocuk Bahçesinde, Cin Ali ile Berber Fil, Cin Ali Kır Gezisinde. Milli Eğitim Bakanlığı okullarda okutulacak kitapları inceler ve uygun olanları Talim Terbiye Dergisinde yayınlardı. Cin Ali kitapları da MEB tarafından incelenmiş olup 19 Mart 1973 tarihli ve 1738 sayılı tebliğler dergisi ile ilkokullara tavsiye edilmiştir.

Türkiye’de okuma yazma öğretiminde 1948 yılından 2005-2006 öğretim yılına kadar Çözümleme Yöntemi kullanılmıştır. Çözümleme yönteminde, ilkokuma-yazma öğretimine öğrencilerin anlayabileceği, çocuğun günlük dilinden alınan kısa cümlelerle başlanır, zamanla bu cümleler kelimelere, kelimeler hecelere bölünür. Daha sonra hecelerin içindeki sesler sezdirilmeye çalışılır. Bu çözümlemeler sonunda elde edilen kelime, hece ve sezdirilen seslerle yeni cümle ve kelimeler kurulur (İlköğretim programı, 1995, 66).

İlkokuma ve yazmaya öğrencilerin anlayabileceği kısa cümlelerle başlamalıdır. Zamanla bu cümleler kelimelere, kelimeler hecelere bölünmelidir. Daha sonra heceler içindeki harflerin sesleri sezdirilmeye çalışılmalıdır. Bu çözümlemeler sonunda elde edilen kelime, hece ve sezilen harflerle yeni yeni cümle ve kelimeler kurulmalıdır. Cümlelerin, kelimelerin ve hecelerin bölünmesini kolaylaştırmak için öğretmen aynı kelimeleri içine alan cümlelerden, içinde aynı heceler bulunan kelimelerden yararlanmalıdır. Üzerinde durulan cümle ve kelimeleri, öyküler, masallar, tekerlemeler içinde kullandırma önem vermeli ve ilkokuma ve yazma konularının öğrencilerin ilgisini çekecek nitelikte olması sağlanmalıdır (MEB:1997:66). Burada görüldüğü gibi MEB İlköğretim Okulu Programında Çözümleme yöntemiyle okuma yazmanın öğretimini tanımlamıştır

Cin Ali Kitaplarında Kullanılan Metin

Öğretmen, Cin Ali’nin kitaplarından; Cin Ali’nin Atı, Cin Ali’nin Topu, Cin Ali’nin Topacı kitaplarını Çocuğun okuma-yazma becericini kazanmasına yardımcı olması için fişlerle beraber çocuğa vermektedir. Serinin birinci kitabı olan Cin Ali’nin Atı adlı kitapta, cümleler kısa, harfler büyük punto, satır arası iki satır- boşluk bırakılarak yazılmıştır. Bu biçim serinin ikinci ve üçüncü kitabı olan Cin Ali’nin Topu ve Cin Ali’nin Topacında yoktur. Bu iki kitapta da belirtiğimiz özelliklere dikkat edilmesi gerekirdi.

Cin Ali’nin Atı kitabında cümleler incelendiğinde; (1) Cin Ali bu at, o da ot. (2) Baba bu ata ot al. (3) Cin Ali bu ot, o da at, otu al, ata ver (s:2). Bu metinde görüldüğü gibi cümleler kısa, sözcükler tek hece veya iki heceden oluşmaktadır. Bu diyalogda dikkatimizi çeken nokta şudur; 1. cümlede baba ati ve otu tanıtırken 2. cümlede Cin Ali babasından ata ot almasını istemektedir. Bu metnin resminde ise atın önünde ot bulunmaktadır. Konuşma cümleleri arasında tutarsızlık vardır. Bu ve buna benzer konuşma mantıksızlıkları giderilmelidir. “Cin Ali: Suna, arabam çok güzel” diyor, ama konuşma imi konulmamış. Bu tür kitaplarda yazım kurallarına uyulmalı ve metinde mutlaka gösterilmelidir. çocuklara okuma-yazmayı öğretirken yazım kuralları da öğretilmelidir.

Serinin 5. kitabı olan Cin Ali’nin Oyuncakları isimli öyküde halası ve halasının küçük oğlunun evlerine gelmesi, halasını ve oğlunu annesi ile birlikte bahçede karşılamaları, Cin Ali’nin kolonya tutması, halasının oğluyla bahçede oyuncaklarla oynaması anlatılmaktadır. Konunun başında misafirin nasıl karşılanacağı ve misafire ne tür ikramda bulunulacağı resim ve metinler aracılığıyla anlatılmaktadır. “Cin Ali de büfeye gidip kolonya getirdi (s:7).” Günümüzdeki çocuklara büfe denilse, onların aklına gazete, sandviç, sigara, şeker vb. satan yer gelir. Büfe, bundan 10-20 yıl önce evlerde yemek takımlarının konduğu dolaptır. Artık kullanılmıyor. Bir eşyanın zaman içinde kaybolduğuna da tanık oluyoruz. Sevgili çocuklar; Siz de, Cin Ali gibi, misafirlerinizin çocukları ile oynayın (s:16), yazar bu cümleyle çocuklara (okuyucuya) doğrudan öğüt vermektedir. Diğer öykülerde bu biçimde öğüt verme bulunmamaktadır. Bu özelliğinden dolayı bu öyküyü diğer öykülerden ayırabiliriz. Öykünün son kısmında çocuğa öğüt verme bulunmamalıdır. Çocuklar öğüt veren kitapları okumamakta, öğütleri de dinlemiyor, yapmıyor. Çocuklara yönelik kitap yazan yazarların buna dikkat etmesi gerekir.

Serinin 6. kitabı Cin Ali Okula Başlıyor isimli öyküdür. Yaz ayında akşamları ailecek gezmeleri, akşam yemeğinin hazırlanması ve akşam yemeğini ailecek yemeleri, Cin Ali’nin yemekten sonra ellerini yıkaması, dişlerini fırçalaması, hikaye kitaplarım ablasına, annesine ya da babasına okutturması anlatılmaktadır. Babasının Cin Ali’ye çanta, kalem ve silgi v.b. alması ve ertesi günü okula götürüp Cin Ali’yi okula yazdırması ve Cin Ali’nin sınıfa girmesi ve ilk dersi dinlemesiyle öykü son bulmaktadır. Cin Ali, Atatürk’ü çok severdi. Atatürk’ün resimlerine bakar: “Ben de okuyup Atatürk olacağım” derdi (s:10). Atatürk’ü çocuklara anlatmak çok zor bir iştir. Atatürk yaşayan biri değildir, Cumhuriyetin kurucudur. Çocuk cumhuriyet, önder vb sözcüklerini zihninde canlandıramaz. Bu sözcükler soyut sözcüklerdir. Önder sevgisini kazandırmak, ona sahip çıkmasını istemek öğretmen ve aile tarafından en çok zorlanılan konuların başında gelmektedir. Cin Ali Atatürk’ü sevmekle birlikte okuma-yazmayı öğrenmesindeki istek, Atatürk gibi olmaktır. Ayrıca bu öyküde bir ailenin akşam neler yaptığı da anlatılmaktadır. Cin Ali okul müdürünün odasında şapkasını çıkarmıştır. Bu bize resmi daireye şapkayla girildiği zaman şapka çıkarmayı anımsatmaktadır.

Serinin 7. kitabı Cin Ali Okulda isimli öyküdür. Öykü, “Cin alinin okuldan ablası ile sevine sevine evlerine geldi” cümlesi ile başlamaktadır. Cin Ali her gün sabahtan erken kalkıp okula nasıl hazırlık yaptığını ve okulun bahçesinde sıra olmaları ve andımızı okumaları öğretmenin sınıfa girişi, öğretmenin ilk derste öğrencilerini temizlik yoklaması yapması, kısaca Cin Ali’nin okulda nasıl zaman geçirdiği anlatılmaktadır.  Cin Ali’nin okumayı öğrenmesinden dolayı öğretmenin kurdele takması  “Okumayı Öğrendim” adlı şiiri okuması, beden eğitimi dersinde tazı tavşan oyununu sınıfça oynamaları anlatılmaktadır. Bu öyküde dikkatimizi çeken nokta şudur; Öğretmen yoklamada Cin Ali’nin adını Ali İpek diye okuyunca, Cin Ali’nin öğretmenine; “benin adım Ali İpek ama bana herkes Cin Ali der, sizde bana Cin Ali deyin” cümlesidir (s:7). İsim takma var olan bir geleneğimizdir. İsim takma çocuklar arasında daha da yaygındır. Sınıfta öğretmen öğrencilerine isim takabilir. Ancak, burada dikkat etmesi gereken husus vardır.Takmış olduğu isim çocuğu rencide etmemeli, onu arkadaşlarının arasında küçük düşürmemelidir. Çocuğun hoşlanacağı, beğenisini kazanacağı bir isim olmalıdır. Öğretmenin her çocuğa bir isim takma zorunluluğu da yoktur.

Serinin 8. kitabı olan Cin Ali Çocuk Bahçesinde isimli öyküde, bir pazar günü Cin Ali’nin teyzesi ve teyzesinin oğlu ziyarete gelir. Evlerinin bahçesinde otururlar daha sonra çocuklar çocuk bahçesine gider. Çocuk bahçesinde tahterevalliye binerler, kayma yerinde (kaydırak) kayarlar, salıncakta sallanırlar, kum havuzunda oynarlar. Çocuk bahçesinin önündeki dondurmacıdan dondurma alarak evlerine dönerler. “Camekanın içine simitleri tertemiz dizmişti” (s:9), “dondurması da temizdi” (s: 16). Burada çocukların seyyar satıcılardan yiyecek veya içecek alırken temiz olup olmadığına dikkat etmeleri istenmektedir.

Serinin 9. kitabı olan Cin Ali ile Berber Fil isimli öyküde, Cin Ali’nin yaşadığı yere sirk gelir. Cin Ali ailesiyle sirke gider. Sirkte köpeklerin, aslanların, palyaçoların, ip cambazların gösterilerinin izlenmesinden sonra berber fil sahneye gelir; bir adamı ustura ile tıraş eder, sabunlu suyu adamın üzerine döker, arkasından temiz suyla adamı temizler. Cin Ali ve kardeşleri berber filden çok hoşlanırlar. Sirk, Karagöz ile Hacivat, Kuklalar çocukların hoşlandıkları ve beğeniyle izledikleri gösteri türleridir.

Serinin 10. kitabı olan Cin Ali Kır Gezisinde isimli öyküde, öğretmenin bir nisan günü sınıftaki öğrencileri kır gezine götürmesini ve çocukların kırda uçurtma uçurmaları, ip atlamaları, çiçek toplamaları, mendil kapmaca oynamaları anlatılmaktadır. Bahar ayında sınıfça kır gezileri düzenlenir. Çocukların doğa ile baş başa olmalarını sağlamak, doğayı daha çok sevmelerini sağlamak.

Cin Ali hikaye kitapların son sayfasında velilere ve öğretmenlere şu uyarı yapılmıştır: Cin Ali hikaye kitapları, seri halinde çıkmakta ve kolaydan zora doğru bir sıra takip etmektedir. Çocukların okuyamadığı, zor kelimelerden kaçınarak, bildikleri kolay kelimelerle, çocuklara  tekrar ettirerek, okumayı kavratmaktır. Cin Ali hikaye kitap dizisini birinci kitaptan başlayarak, sıra ile okutunuz,” denilmektedir.

Cin Ali Kitaplarında Konu

Serinin birinci kitabı olan “Cin Ali’nin Atı” adlı öykü, babasının Cin Aliye atı tanıtmasıyla başlar. Cin Ali babasından atı almasını ister, babası da atı alır. Cin Ali atı besler, arkadaşlarına gösterir. Atı arabaya koşarlar. Cin ali yolda gördüğü arkadaşlarını arabaya bindirir. Onlarla birlikte gezer. Son sayfada ise herkes ata bir şeyler getirir. Serinin ilk kitabının ata ayrılmasındaki neden alfabenin ilk harfinin A ve at sözcüğünün tek heceli olmasıyla birlikte at’ın canlı olmasıdır. Somut bir nesne olması çocuğun zihninde atı canlandırabilmesidir. 1960’lı yıllardaki çocukların hayalinde bir ata sahip olmak ve onunla birlikte sokaklarda gezmek olabilir. Günümüzde de durum aynıdır. Bu kitapta çocuğun özlemi, isteği yansıtılmıştır.

Serinin 2. kitabı olan “Cin Ali’nin Topu “adlı öykü, “Baba bana top al” cümlesiyle başlamaktadır. Bu cümle çocuklara okuma-yazma öğretilmesinde kullanılan işlerde de bulunmaktadır. Babası Cin Ali’ye top alır. Cin Ali arkadaşlarıyla birlikte top oynar daha sonra top bahçeye kaçar. Topu almaya gittiklerinde elma ağacını görürler. Elma ağacından elma alırlar ve yerler. Daha sonra herkes evine gider.  Cin Ali de topu saklaması için annesine verir. Cin Ali ve arkadaşları gibi kaç çocuk birlikte top oynamak elma ağacından elma koparıp yemektedir’?

Serinin 3. kitabı olan “Cin Ali’nin Topacı” adlı öykü, Dayısının Cin Ali’ye bir topaç ve bir kırbaç almasıyla başlar. Dayısı Cin Ali’ye topaç çevirmeyi öğretir. Daha sonra arkadaşlarıyla birlikte topaç çevirir. Günümüzde sokak aralarında topaç çeviren çocuklara rastlamamaktayız. Topaç çevirme de tarihe karışan oyunlardan bîr tanesidir. Bu öyküyle çocuklar topaç denen bir oyuncaktan haberdar edilmektedirler. Yetişkinler için topacın bir değeri ve anlamı var. Fakat, günümüzdeki çocuklar için topacın bir anlamıyoktur.

Serinin 4. kitabı olan “Cin Ali’nin Karagözlü Kuzusu” isimli öykü, halasının Cin Ali’ye bir kuzu hediye etmesiyle başlar. Kuzuya isim takar, onu besler, gezdirir ve onunla oynar.Çocuk kitaplarında konu anlatımıyla birlikte resim de kullanılmaktadır. Bu resimler yaş gruplarına göre renkli veya kara kalemle çizilen resimlerdir. 6-7 yas grubu çocuklarına yönelik kitaplarda resim, sayfanın yarısı kadardır ve sayfanın üstünde yer alır. Sayfanın geri gelen kısmında ise metin yer almaktadır. Resimler de genelde renklidir. Renk kullanımında sınır yoktur. Burada nesneleri renklendirirken nesnenin asıl rengini kullanmak önemlidir. Bundan daha da önemlisi resimlerde fiziksel gerçeklik ilkesinin uygulanmasıdır. Cin Ali kitaplarında fiziksel gerçeklik ilkesinin yer yer yok sayıldığını görmekteyiz.

Cin Ali Kitaplarında Resim

Cin Ali namı diğer adı çöp adam ve diğer karakterler kara kalemle çizgi biçiminde çizilmiştir. Kaygusuz, cinsiyet ayrımını kızlara (kadınlara) yalnız etek çizerek yapmıştır. Çocuk-yetişkin ayrımı; yetişkinlerin çocuklardan daha uzun ve daha kalın (koyu) çizmeyle sağlamıştır. Cin Ali’yi arkadaşlarından ayıran özellik ise Cin Ali’nin başına taktığı şapkadır. Her nesne çizimle belirtilmiştir. Renk yoktur. Yalnızca siyah renk kullanılmıştır. Cin Ali kitaplarında yalnızca kapak renklidir. Burada bile insan figürlerinin yüzü renklidir. Bir de zemin renklidir.

Resimdeki fiziksel gerçeklik ilkesi Cin Ali’nin atında yok sayılmıştır. At, Cin Ali ve babasıyla aynı boyda çizilmiştir. (s: 2). Burada atın Cin Ali ve babasından daha büyük çizilmesi gerekmektedir. At resimde tayı çağrıştırmaktadır. At arabası attan ve Cin Ali’den oldukça küçük, oyuncak araba gibi çizilmiştir (s:5). Top resimde, var olandan daha büyük çizilmiştir.

“Cin Ali’nin Atı” kitabının 3. Sayfasında görüldüğü gibi resmedilen nesnelerin bir kısmının altına isimleri yazılmıştır. Örneğin;  Suna, Kova gibi. Resmedilen nesnelerin altına …….işareti yapılarak nesnelerin isimlerinin yazılması istenilmiştir. Bu durum Cin Ali’nin Hikaye kitapları ile diğer hikaye kitaplarını ayırıcı bir özelliktir. Okuma kitapları genelde bir metnin okunmasına yöneliktir. Cin Ali’nin Hikaye kitapları ise hem okumaya hem de yazmaya yöneliktir. İki durumu da barındırmaktadır.

 Sonuç

Türkiye’de okuma yazma öğretiminde 1948 yılından 2005-2006 öğretim yılına kadar Çözümleme Yöntemi kullanılmıştır. Cin Ali hikaye kitapları Çözümleme yöntemiyle çocuklara okuma yazmayı öğretmek amacıyla hazırlanmıştır.

Buradan hareketle Cin Ali Hikaye Kitaplarının3. Hamur Kağıda basılması resimlerinde siyah renk kullanılması kitapların fiyatını düşürmekte böylece sosyo-ekononik düzeyi düşük yurttaşın bile kitaplara ulaşması sağlanmıştır.

Cin Ali Hikaye Kitaplarını okuma öğretimi kitabının yanında ayrıca yazma öğretim kitabıdır. Bu bağlamda okuma becerisi öğretmeye yönelik kitaplardan ayrılmaktadır.

MEB 19 Mart 1973 tarihli ve 1738 sayılı tebliğler dergisi ile ilkokullara tavsiye etmiştir. Cin Ali kitaplarında fiziksel gerçeklik ilkesinin yer yer yok sayıldığını görmekteyiz. Cin Ali hikaye kitapları, seri halinde çıkmakta ve kolaydan zora doğru bir sıra takip etmektedir. Çocuklara bildikleri kolay kelimelerle, çocuklara tekrar ettirerek, okumayı kavratmaktır.

Kaynakça


Kaygusuz, R. (2013), Cin Ali’nin Atı,  Cin Ali Yayınları, Ankara.
Kaygusuz, R. (2013), Cin Ali’nin Topu, Cin Ali Yayınları, Ankara.
Kaygusuz, R. (2013), Cin Ali’nin Topacı, Cin Ali Yayınları, Ankara.
Kaygusuz, R. (2013), Cin Ali’nin Karagözlü Kuzusu, Cin Ali Yayınları
Kaygusuz, R. (2013), Cin Ali’nin Oyuncakları,  Cin Ali Yayınları, Ankara.
Kaygusuz, R. (2013), Cin Ali Okula Başlıyor, Cin Ali Yayınları, Ankara.
Kaygusuz, R. (2013), Cin Ali Okulda, Cin Ali Yayınları, Ankara.
Kaygusuz, Rasim, (2013), Cin Ali Çocuk Bahçesinde, Cin Ali Yayınları, Ankara.
Kaygusuz, Rasim, (2013), Cin Ali ile Berber Fil, Cin Ali Yayınları, Ankara.
Kaygusuz, Rasim, (2013), Cin Ali Kır Gezisinde, Cin Ali Yayınları, Ankara.
Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü (1997), İlköğretim Okulu Programı, Üçüncü Baskı, Ankara
Öktener, Alı; (2011), Cin Ali İmaj Yeniledi, Milliyet Gazetesi, 05.11.2001

Sombahar