ECE AYHAN’IN ŞİİRLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Türk şiirinin modernleşmesi sürecinde İkinci Yeni hareketinin önemli bir yeri vardır. Bu hareketin önde gelen adları arasında sayabileceğimiz İlhan Berk, Cemal Süreya, Turgut Uyar, Edip Cansever, Sezai Karakoç ve Ece Ayhan; gerek biçim gerekse içerik yönünden Türk şiirini farklı ve özgün bir alana doğru yönlendirmişlerdir. İkinci Yeni’nin en özgün sairlerinden olan Ece Ayhan, daha ilk şiirleriyle kendi tarzını yaratmaya, ayrıksı çizgisini oluşturmaya başlamış, ‘Bakışsız Bir Kedi Kara’ kitabında artık olgunlaştığı görülen imge ve üslup özelliklerini sonraki kitaplarında da sürdürmüştür. Ayrıca sair, Türk edebiyatında düzyazı şiirin önemli örneklerini veren adlar arasında da kendine sağlam bir yer edinmiştir. Kendisinin ‘sıkı şiir’ ve ‘sivil şiir’ dediği anlayışa uygun olarak ancak belirli bir düzeydeki okur kitlelerince anlaşılabilir yapıda kurulan bu şiirde eleştirel yön ön plana çıkar. O, özellikle ‘iktidar’ ve ‘otorite’ kavramlarını sorgular; bu bakımdan ‘devlet’le de sürekli bir hesaplaşma içindedir.

Resmi tarih söyleminin dışında, yeni ve aykırı bir bakış açıyla hem geçmişi hem de yakın geçmişi ve günümüzü irdelemeye çalışır. Dikkatinin, çok az bilinen tarihsel olaylara, öznelliği ağır basan anekdotlara yönelik olduğu görülür. Şiirlerinin tematik örgüsünü büyük ölçüde bunlarla besler. Bunun yanı sıra genellikle marjinal kitle ve kişilere şiirlerinde yer verir. Adeta çoğunluğun ve resmi söylemin uzak durduğu ya da bunların uzağında kalan her şey onun ilgi alanına girer. Şiirlerinin düşünsel arka planı ise belirli bir politik oluşumun güdümünde biçimlenmez; o, daha çok anarşizme yakın bir tutuma sahiptir. Ece Ayhan, ölçünlü dil kullanımının da bütünüyle dışına çıkmaya çalışır. Dilin yapısını bozarak alışılmış şiirsel iletişim biçimlerini sekteye uğratmak, okuru sarsarak onu bambaşka bir gerçeklik algısına zorlamak, dilin denenmemiş olanaklarını denemeye çalışmak şiirdeki baslıca amaçları arasındadır. Yazdıklarıyla ve muhalif durusuyla özellikle kendisinden sonraki sairleri önemli ölçüde etkilediği gözlenebilen Ece Ayhan, şiirlerinin zor anlaşılırlığına karsın her zaman edebiyat çevrelerinin gündeminde kalabilmiş, belirli bir sayının üzerindeki okur kitlesini hiç yitirmemiş, edebiyat tarihimizde kendine farklı bir yer edinebilmiş önemli bir sairdir.

Doktora Tezi PDF Tamamını indirin

Yayın Türü : Tez (Doktora)
Tez Adı : ECE AYHAN’IN ŞİİRLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Tezin hazırlandığı yer : Ankara
Tezin hazırlandığı Üni./Enst./A.B.D. : ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YENİ TÜRK EDEBİYATI) ANABİLİM DALI
Tezin hazırlandığı yıl : 2007
Emeği Geçenler : Okutman ERDOĞAN KUL (Yazar)
Prof. Dr. RAMAZAN KAPLAN (Tez Danışmanı)

Sombahar