Entipüften Bir Adam

Çehov: Entipüften Bir AdamAnton Çehov’un bütün öykülerini Everest yayınları Mehmet Özgül çevirisi ile yayımlamaya başladı. Dizinin ikinci kitabı ‘Entipüften Bir Adam’ adını taşıyor.
Cehov’un günlük yhaşam içerisinden çoıkıp gelen kahramanları ‘Entipüften Bir Adam’ adı altında toplana ikinici kitapta yer alan öykülerin içerisinden çıkıp okurun karşısına dikiliyor.

Toplumun nabzı

Çehov, bir yazar olarak öyküleriyle yaşadığı toplumun nabzını tutuyor. Kadın erkek ilişkileriyle, insanı çeşitli kaygılarıyla, farklı sınıftan insan tipleriyle öykülerinde veriyor.

“…İki adam, köylülere yüklenen en ağır,en tatsız nöbet bekleme görevini yerine getirmektedir. Biri uzun boylu, bıyıkları yeni terlemiş, kara kalın kaşlı, yırtık pırtık bir gocukgiymiş ayakları çarıklı bir gençtir.” (Ölü, s.131)

Bürokrasi, mizah ve…

Anton Çehov’un öyküülerinini ikinci kitabının ‘Entipüften Bir Adam’ da bürokrasi ağırlık kazanıyor.

Anton Çehov ‘Entipüften Bir Adam’ da yer alan öykülerinde yergi ve mizah ön plana çıkıyor. Çehov’un bürokrasi yeren öyküleri ağırlık kazanıyor. Yazar bürokrasiyi gülünç yanlarını göstererek yeriyor. Başta bu insanların soyadlarını öyküdeki tipe uygun olarak veriyor.
Örneğin: Kitaba adını veren öykünün kahramanı memur Nevırazinov (anlatılamaz) soyadını taşıyor.

“Baremin 7. dercesinden katip Yefim Fomiç Perekladin (aktarmacı)…” (Ünlem İşareti, s.211)

‘Entipüften Bir Adam’ Çehov’un sıradan insanları anlattığı kadar bürokrasiyi eleştiren ve gülünç yanlarını ortaya koyan bir yapıt.

Mustafa ASLAN

Anton Çehov, Entipüften Bir Adam (1885-1886), Bütün Öyküleri:2, Everest Yayınları’nde 1. Basım Nisan 2011, İstanbul

Sombahar

Next Post

BRANDES'İN KARARI

Paz Eki 16 , 2011
Eduard Marquez’in romanı Brandes’in Kararı birçok izleği bir arada ve uyumluca okura sunan bir yapıt. II. Paylaşım Savaşı yıllarının ağırlık kazandığı gözlense de sanat ve sanatçı sorumluluğu üzerinde durmaktadır. Bilge Eduard Marquez ve mutluluk Eduard Marquez’in Brandes’in Kararı adlı yapıtını oluşturan tümceler bilgelik yüklü. Olay örgüsünün merakla sarmallaştığı romanın bütününde […]