İNGİLİZ ROMAN GELENEĞİNDE ÇOCUK EDEBİYATININ GELİŞİMİ

İNGİLİZ ROMAN GELENEĞİNDE ÇOCUK EDEBİYATININ GELİŞİMİ: ARKETİPÇİ ELEŞTİRİ KURAMINA GÖRE ALICE HARİKALAR DİYARINDA, DEFİNE ADASI, ORMAN KİTABI ESERLERİNİN İNCELENMESİ
Bu tez çalışması, Lewis Carroll’ın Alice Harikalar Diyarında, Robert Louis Stevenson’ın Define Adası ve Rudyard Kipling’in Orman Kitapları adlı romanlarının Arketipçi Eleştiri Kuramına göre incelenmesini içermektedir. Romanların incelenmesinde Arketipçi Eleştiri Kuramından Jung, Campbell ve Frye’ın çalışmalarından faydalanılmıştır. İlk bölümde çocuk edebiyatının tarihçesi verilmiştir ve çocuk edebiyatının geç gelişmesinin nedenleri araştırılmıştır. kinci bölümde Arketipçi Eleştiri kuramı ele alındıktan sonra diğer bölümlerde çocuk edebiyatının altın çağında yazılan Alice Harikalar Diyarında, Define Adası ve Orman Kitapları adlı eserler Arketipçi Eleştiri Kuramı çerçevesinde ayrıntılarıyla incelenmistir. Romanların analizinde Arketipçi kuramı kullanmanın faydalı bir yöntem oldugu çalısma boyunca görülmüştür.

Romanlardaki karakterlerin hikâyeleri, Jung’un “bireyselleşme” adını verdiği süreçle ilişkilendirilerek incelenmiş ve arketipsel karakterler romanlardaki karakterlerle bağdaştırılarak açıklanmıştır. Roman kahramanların yolculukları, Campbell’in bahsettiği ‘kahramanın yolculuğu aşamaları’na göre incelendiğinde üç kahramanın yolculuklarının aynı temel aşamaları izlediği görülmüştür. Frye’ın yaptığı sınıflamaya göre ele alındığında, bu romanlarda anlatılan hikâyenin yaz mevsimiyle ilişkilendirilen romans türünün özelliklerini taşıdığı görülmüştür. Arketipçi Eleştiri kuramı 254 doğrultusunda yapılan analiz, üç romanın temelinde de aynı arketipsel yolculuk ve arayış motiflerinin yattığını ve benzer arketipsel imgeler etrafında sekillendigini göstermiştir; bu da okuyucuyu edebiyatın bir bütün olduğu ve ayrıntılar değişse bile özün aynı kaldığı sonucuna ulaştırır.

Tezin Tamamı PDF formatlı

Yayın Türü : Tez
Tez Adı : İNGİLİZ ROMAN GELENEGİNDE ÇOCUK EDEBİYATININ GELİSİMİ: ARKETİPÇİ ELESTİRİ KURAMINA GÖRE ALICE HARİKALAR DİYARINDA, DEFİNE ADASI, ORMAN KİTABI ESERLERİNİN İNCELENMESİ
Tezin hazırlandığı yer : ANKARA
Tezin hazırlandığı Üni./Enst./A.B.D. : ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI(İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI) ANABİLİM DALI
Tezin hazırlandığı yıl : 2008
Emeği Geçenler : NİHAL DEMİRKOL (Yazar)
Prof. Dr. UFUK EGE UYGUR (Tez Danışmanı)

Sombahar