Safranbolu Gezi Notları

Safranbolu Tarihi: Bölge antik devirde Paplagonya olarak geçmektedir.Yörede sırası ile Hititler,Frigler, dolaylı yoldan Lidyalılar, Persler, Pondlar,...
Read more of this post

Seyahatname’de Urfa Kalesi

Kale ve uçurum Yüksek bir dağ olan Damlacık kalenin üst kısmında yer alıyor. Bu dağ Nemrud’un...
Read more of this post

EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNAMESİ’NDE URFA -1

Geçmiş’ten kısaca… Urfa… Nuh tufanı ve Urfa, diğer adlarıyla Roha, Reha… Semud kavminden Rohay adında bir...
Read more of this post