KÜRESEL KRİZİN BİR FATURASI: ARTAN ÇOCUK FUHUŞU

Son zamanlarda aklımıza geldiğinde bile içimizi ürperten, kanımızı donduran bir konu bu. Toplumsal farkındalık oluşturmak anlamında hepimize düşen sosyal bir duruş gerekmektedir. Çünkü korunmasız ve güçsüz insanları sömürmek kolaydır. Bu nedenle, çocuklar ve kadınlar her zaman büyük bir tehlike altında bulunmaktadır. Coğrafyalar değişmekte, kültürler değişmekte, çağdaşlık düzeyleri değişmekte ve sömürünün şekli değişmekte ama bir şey var ki bu hiç değişmemektedir; o da bedel ödeyenler. Her toplumda korunmaya en muhtaç olanlar, gerçekte en az korunanlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Küresel krizin en çok mağdur ettikleri, ne dünyanın en büyük yatırım bankalarının hissedarları, ne de onların çalışanlarıdır. Görüldüğü kadarıyla yine en çok etkilenenler çocuklardır.

Çocuk fuhuşu, her ülkede görülen ve neredeyse tamamına yakınını kız çocukların oluşturduğu hızla büyüyen bir sektördür. ILO’ nun tahminlerine göre 1,8 milyon çocuk fahişelik yapmaktadır (Aslında burada fahişelik yapmaya zorlanmaktadır demek daha doğru olacaktır çünkü bu kızların tamamına yakını zorla bu tuzağın içine düşürülmektedir.). Gerçek veriler olasıdır ki bunun belki de kat kat üstündedir. Eski Sovyet Cumhuriyetleri’nde yaşayan kızların hiç azımsanamayacak kadar önemli bir bölümü her yıl fuhuş sektörünün içine akmaktadır. Fuhuş için kaçırılan kızlar dünyanın farklı yerlerinde 1000 dolardan 100 bin dolara kadar değişik fiyatlarla satılmaktadır. İnsanlık dışı koşullarda çalıştırılan bu kızların kazandırdığı milyarlarca doların hepsi çeteler, mafya örgütleri ve kaçakçıların cebinde kalmaktadır.

Çocukların ticari açıdan cinsel sömürüsü, hükümetlerin çocukları korumak konusundaki yetersizliklerinden ötürü, özellikle Güneydoğu Asya’da büyük bir patlama yaşanmaktadır. ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes-Çocuk Fuhuşunu, Pornosunu ve Kaçırılarak Cinsel Sömürüsünü Engelleme Derneği) son yaşanan küresel ekonomik krizin daha fazla sayıda çocuk ve gencin cinsel açıdan sömürülmesini kolaylaştırdığını belirtmektedir. Yetişkinlerin çocuklar ve gençlerle çarpık cinsel ilişki kurmak konusundaki talepleri ve aç gözlülükleri, suçluluğu yaratan temel etkenlerden bir tanesidir ve suçluluk konusunda takınılan çekimser tavırla suç kavramının içini boşaltmaktadır. ECPAT tarafından hazırlanan yakın tarihli bir rapora göre, yoksulluktaki artış, sosyal hizmetler için ayrılan bütçelerdeki azalma ve göçün yöneldiği ülkelerdeki sınırlayıcı göç yasaları, çocukların savunmasızlıklarını artıran ve incinebilmelerini kolay hale getiren etkenlerden bazıları olarak ortaya çıkmaktadır.

Bu ticaretin sermayesi olan çocuklar, genellikle yoksul aile çocuklarından ve eğitim seviyesinin oldukça düşük olduğu kesimlerde yoğunlaşmaktadır. Gittikçe artan yoksulluğa paralel olarak, artış gösteren seks sektörü arasında bir bağ olduğu kesindir. Birleşmiş Milletler tahminlerine göre, çocuk seks kölelerinin sayısı ise ürkütücü boyutlara varmış durumdadır. UNICEF’ in tahminlerine göre Hindistan’da 300.000 çocuk fahişelik yapmaya zorlanmaktadır. Filipinlerde ise, bu rakam 600.000’ leri aşmıştır. Güney Afrika’da ise, 38.000 çocuk fahişe bulunduğu tahmin edilmektedir. Genellikle zengin ülkelerdeki garsonluk, dansçılık, bebek bakıcılığı gibi vasıfsız işlere dair sahte iş ilanları kız çocuklarını ve kadınları kandırmak için kullanılmaktadır.

İyi bir yaşam hayal ederken karşılaşılan bataklık ve çırpındıkça bu batağa daha çok saplanmak; umarsızlık ve her türlü sosyal destekten mahrum kalmak… Bu hangimizin kendine veya çocuğuna ait hayali olabilir ki?

Serhan SÖZDİNLER

Sombahar

Next Post

YOLCULUKLAR ÜZERİNE

Çar Kas 30 , 2011
Kitap tanıtım yazılarımızı sürdürüyoruz. Yazarımız Mustafa ASLAN bu kez, dünyanın ünlü yazarlarından Stefan Zweig’ın Yolculuklar Üzerine adlı yapıtını tanıtıyor. Stefan Zweig’ı roman ve öyküleriyle tanırız daha çok. Ama bu kez 1904’ten başlayarak Birinci ve İkinci Paylaşım Savaşı yıllarını da içeren bir zaman dilimindeki gezi yazılarını okurla Everest Yayınları tarafından buluşturuldu. Ahmet […]