Suçsuzlar

Burada…
Suçsuzlar

Sombahar

Next Post

Muazzez Tahsin Berkand ve Kerime Nadir

Sal Nis 27 , 2010
Cumhuriyet Dönemi Popüler Aşk Romanlarında Kadin Temsilleri: Muazzez Tahsin Berkand ve Kerime Nadir Romanlarının İncelenmesi Türkiye’de kadının toplum içindeki yeri, yaşanan her türlü sosyal-siyasal değişime bağlı olarak şekillenmektedir. Göçebe yaşamdan yerleşik hayata geçiş ve İslamiyet’in kabulünden, Cumhuriyet’in ilanına kadar geçen süre içinde kadın, devamlı olarak ataerkil sistem çerçevesinde, ikinci sınıf […]
Muazzez Tahsİn Berkand ve Kerİme Nadİr