YILDIZ

Günün bitiminde yeni güne başlarken geceleyin
Dalgaların davet çıkaran okşayışı kıyılarında
Sahil ışıklarının hoyrat yansıyışı yakamozlarda
Gökyüzü Ağustosta yıldız kaydırmaca oynarken

Tutulan dileklerde acırsın yol alan huzmelere
Anılar canlanır acı tatlı bir avuç kadar dolulukta
Parmaklarını açarsın istemediklerin aksın su gibi
Sevdiklerini sakla iki elde bir avuç yumruk gibi

Oturduğun yerde sivri taş kalk dercesine batar kabana
Ağacın dalları yıldızları saklar sanki kaymasın diye
Seninle her kayanda vardır bir giden yan
Umutlar avucunda tutulan yanını taşıyacak

Devir daimdir yaşam kaç mevsim sürecek hayat
Yine kayacak doğasında yıldızlar gökyüzünden
Teğet geçecek ruhlar bir mevsimcesine dünyadan
Yine dalgalar okşayacak yakamozlarla oynaşarak
Kayacak umutlar avuçlarda tutulamayarak

                                                                 Turgay YÜKSEL

Sombahar