Türk Çocuk Şiiri Tarihi 1

serhan sözdinler
CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE TÜRK ÇOCUK ŞİİRİ
GENEL OLARAK ŞİİRE BİR BAKIŞ

Şiirin ne olduğunu anlayabilmek, yine şiirle olanaklı bir olgudur. Şiir, kendi varoluşuyla ken­dini gerçekleştiren, düz yazıyla anlatılamayan, duyumsanabilen, sezilebilen yapısıyla, varlığını or­taya koyar. Bu, şiire özel bir durumdur. Şiirden şiire değişebilir nitelikte olduğu için, ortak bir pay­da altında toplanamayan, genelleştirilemeyen yapısıyla öne çıkar. Çünkü, her şiirin kendi özünden, biçiminden gelen güzellikleri vardır. Bu nedenle, şiir konusunda yapılan/yapılacak olan değerlen­dirmeler, belli bir yaklaşım olmaktan öteye geçemez.

Genel ve güncel olan bir anlamda değerlendirilirse, şiir, nesnel gerçekliği bozan, bozduğu oran da da var olan, mantıklı bir sözcük oyunudur. Çünkü şiir, nesnel gerçekliğin, belirlenmiş sınırları­nı aşan, soyutlamayla saçmalık arasındaki bıçak sırtında dolaşan dil ile, imge ile yaratılan, geçmiş­le geleceği büzüştürüp, sık’ştıran, belki yeniden yapılandıran, bir ‘şimdi’nin sanatıdır.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

%d blogcu bunu beğendi: