Yazı Gönder

Sombahar.Com’a yazı gönderenler:

Aşağıdaki krtirerlere ve koşullara uygun yazı gönderdiğinizi kabuletmiş sayılırlar.


  • Gönderilen yazılar, yazı kurulumuz tarafından değerlendirilmektedir. Bununla birlikte sombahar.com’a gönderilen yazıların her türlü, yasal ve ahlaki sorumluluğu gönderene (yazara) aittir.
  • Yazılar için telif vb. adı altında herhangi bir ücret ödenmez.
  • Sombahar.com’da yayımlanan yazılar, haber verilmek ve açık kaynak link belirtmek koşuluyla başka sitelerde yayımlanabilir.
  • Gönderilen yazılar için bekleme süresi en fazla 15 gündür.
  • Yazılar özgün olmalı, başka sitelerde yayımlanmamış olmamalıdır.
  • Başlıklar en az üç, en fazla beş sözcükten oluşmalı, her sözcüğün baş harfi büyük yazılmalıdır.
  • Yazılar word dosyası olarak, gönderilmelidir. Yazıda resim varsa maile ekli olarak (resmin ne olduğu bilgisiyle) gönderilmelidir.
  • Düzyazı niteliğindeki ürünler için ideal sözcük sayısı 300 – 900’dur. Makale, deneme, inceleme türü yazılarda her 300 kelimeden sonra alt başlık eklenmesi okunabilirliği artıracaktır.

Yazıları göndermek için e-posta:

sombahar.com@gmail.com