YÜZ KARASI

‘Yüz Karası’ Orhan Kemal’in küçük oğlu Işık Öğütçü’nün (20011) araştırıp ortaya çıkradığı bir romanı Romanı Everest Yayınları okura ulaştırdı.
Orhan Kemal’le yapılan bir söyleşiden hareketle buluyor, Işık Öğütçü babasının ‘Yüz Karası’ adlı romanını. Babasının roamını nasıl gün ışığına çıkardığını yazdığı önsözde ayrıntılı olarak anlatıyor, ,Öğütçü.

sıradan insanlar

Orhan Kemal ‘Yüz Karası’ adlı romanını da sıradan insanların yaşamlarından yola çıkarak oluşturuyor Dondurmacı bir baba ve maydanoz soğan satıcısı bir anne ve çocukları romanın temek kişileri. Bu ailenin iki çocuğu öne çıkıyor, birisi Ahmet ötekiyse Memet. Ahmet tıp öğrencisi, tüm aile ona kurtarıcı gözüyle bakıyor. Memet ise okulunu bile bitiremeyen futbol düşkünü bir genç. İki kardeş arasında birçok farklılık var. İşte roman bu farklılıkların sergilenmesi üzerine kuruluyor…

aydın

Yazar, ‘Yüz Karası’ndaki tıp öğrencisi Memet adlı kahramanıyla kimi okumuş yazmış kesimi eleştiriyor. Küçük çıkarlar peşinde koşulduğu be sürekli bir sınıf atlama rüyası yaşadıklarını belirtiyor. Asıl yüz karası okumuş yazmış kesimin olduğunuı ileri sürüyor.

“Tahsili yarım kalmakla insan yüz karası olmaz. Adıl yüz karası hen tahsilli olmak hem de tükütdüğü tükürüğü yalayıp, en sıkıntılı günlerinde elini tutmuş, ceyiz parasını esirgememiş sana vermiş bir genç kızı yüzüstü bırakıp gitmektir. Yüz karası sensin!” (s.100)

dp

‘Yüz Karası’ Orhan Kemal’in Hanımın Çİftliği, Vukuat Var, Gurbet Kuşları… vb yapıtlarında olduğu gibi DP’ye eleştiri oklarını yönelttiği yapıtlardan biridir.
DP’nin yakınındaki kişilerin dokunulmazlığı olduğunu da ‘partili’ olarask veriyor, yapıtta. ‘Yüz Karası’ında Cephesi(VC)’den, DP’nin zenginlerinden ve DP’nin SS kıtalarından da söz edilen yapıtta.

“…950′lerde DP’nin iktidara geçip pamuk fiyatlarını yedi, yedibuçuk, sekiz liraya çıkarmasıyla birden korkunç bir servete ulaşıvermiş, ondan sonra da DP sayesinde yıllar yılı milyon vurarak servetini birkaç milyonun üsütne çıkardıktan başka, memlekette, İstanbul’da köşkler apartmanlar edinmişti.” (s. 93)

Orhan Kemal ‘Yüz Karası’ adlı romanında sinema dilinin de varlığını duyumsattığı romanında toplumumuzun geniş kesminin sorunlarını büyük bir ustalıkla dile getiriyor.

Mustafa ASLAN

Orhan Kemal, Yüz Karası, 1. Basım:Nisan 2011, Everest Yayınları-İstanbul

Sombahar